English
個体群 [0] | ハプロタイプ [0] | 文献 [12]

12 件中 112 件を表示

12件全てマーク 全文献ダウンロード

GEDIMAPR603Watanabe, K., H. Sakai, T. Sanada and M. Nishida (2018) Comparative phylogeography of diadromo...
GEDIMAPR568Nakagawa, N., S. Seki, T. Ishikawa and K. Watanabe (2015) Genetic population structure of the ...
GEDIMAPR383Aiki, H., K. Takayama, T. Tamaru, N. Mano, M. Shimada, H. Komaki and H. Hirose (2009) Phylogeo...
GEDIMAPR369Sasaki, T., Y. P. Kartavtsev, S. N. Chiba, T. Uematsu, V. V. Sviridov and N. Hanzawa (2007) Ge...
GEDIMAPR285佐藤千夏・向井貴彦・淀太我・佐久間徹・中井克樹 (2007) 日本国内におけるコクチバスのmtDNAハプロタイプの分布 魚類学雑誌, 54(2): 225-230
GEDIMAPR183Yokoyama, R. and A. Goto (2002) Phylogeography of a freshwater sculpin, Cottus nozawae, from t...
GEDIMAPR195Saka R., Y. Takehana, N. Suguro and M. Sakaizumi (2003) Genetic population structure of Lefua ...
GEDIMAPR196Sakai, T., M. Mihara, H. Shitara, H. Yonekawa, K. Hosoya and J. Miyazaki (2003) Phylogenetic r...
GEDIMAPR199Takehana, Y., N. Nagai, M. Matsuda, K. Tsuchiya, and M. Sakaizumi (2003) Geographic variation ...
GEDIMAPR235高村健二 (2005) 日本産ブラックバスにおけるミトコンドリアDNAハプロタイプの分布 魚類学雑誌,52:107−114
GEDIMAPR236Yokoyama, R. and A. Goto (2005) Evolutionary history of freshwater sculpins, genus Cottus (Tel...
GEDIMAPR254Sakai, H., Y. Ito, S. V. Shedko, S. N. Safronov, S. V. Frolov, I. A. Chereshnev, S.-R. Jeon an...

____________