English
個体群 [0] | ハプロタイプ [0] | 文献 [5]

5 件中 15 件を表示

5件全てマーク 全文献ダウンロード

GEDIMAPR568Nakagawa, N., S. Seki, T. Ishikawa and K. Watanabe (2015) Genetic population structure of the ...
GEDIMAPR195Saka R., Y. Takehana, N. Suguro and M. Sakaizumi (2003) Genetic population structure of Lefua ...
GEDIMAPR196Sakai, T., M. Mihara, H. Shitara, H. Yonekawa, K. Hosoya and J. Miyazaki (2003) Phylogenetic r...
GEDIMAPR203向井貴彦・西田 睦 (2003) 日本産ドンコにおけるミトコンドリアDNAの系統と関東地方への人為移植の分子的証拠 魚類学雑誌,50:71-76
GEDIMAPR254Sakai, H., Y. Ito, S. V. Shedko, S. N. Safronov, S. V. Frolov, I. A. Chereshnev, S.-R. Jeon an...

____________